Başlangıç düzeyi

Terapötik Yoga

Terapötik yogada ağrı algısında etkili olan dinamiklere yer verilir ve iyileşmeler sağlanır; Eklem Hareket Açıklığının (ROM) arttırılması Fasyal gevşeme ve hareket kabiliyeti Lokomosyonu(Kas hücreleri dışındaki bazı hücrelerde miyozin ve aktin gibi maddeler Kontraksiyonunu sağlayan bu proteinler) sağlamak Statik dengenin korunması…

Hatha Yoga

“Hatha”, eski bir Hint ilim dili olan Sanskritçe’den bir kelimedir. Tercüme edildiğinde “güç” anlamına gelir. Buna göre, güçlendirme egzersizleri Hatha Yoga’nın odak noktasıdır. Hatha yoga nedir? Hatha Yoga, binlerce yıldır uygulanan bir yoga tarzıdır. Bu güne kadar dünya çapında en…